Hologramy semestralne

Zbierz je wszystkie, czyli naklejki na legitymacji studenckiej
Każdy student rozpoczynający przygodę na uniwersytecie otrzymuje swoją indywidualną elektroniczną legitymację studencką (ELS). Jest ona przyznawana bez względy na tryb studiów (stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe) oraz na stopień (licencjackie, magisterskie, doktoranckie). Legitymacja ma formę plastikowej, zielono-niebieskiej karty. Zawiera chip elektroniczny, zdjęcie, imię i nazwisko studenta, numer PESEL, nazwę uczelni, datę wydania oraz indywidualny numer studenta (dawniej był to numer indeksu). Na odwrocie legitymacji przyklejane są naklejki. Studenci otrzymują je dwa razy do roku, przed rozpoczęciem semestru. Naklejka ma formę hologramu. Hologramy semestralne zawierają ciąg liczb, w których ukryty jest 3 cyfrowy kod uczelni (np. 242 to kod Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast 285 oznacza Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz jej numer seryjny. Na naklejce widnieje również orzeł, znak RP, a także laserowo wycięta data. Hologramy powinny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji.
Obecnie naklejki mają dużą wartość kolekcjonerską, można je kupić w Internecie.

Author:

Related Post

top