Organizacja absolutorium

Jak dobrze zorganizować absolutorium?
W filmach o grupie studentów, którzy zaczynają właśnie wakacje po opuszczeniu uczelni, często na początku pojawia się symboliczna scena wyrzucenia w górę biretów. To wyczekiwany moment nie tylko na taśmie filmowej. Zakończenie edukacji na studiach wyższych wiąże się z uzyskaniem tak zwanego absolutorium, czyli zaliczenia wszystkich wymaganych przedmiotów. Z tej okazji uczelnie organizują specjalne uroczystości z udziałem kadry profesorskiej i świeżo upieczonych absolwentów studiów.

Organizacja absolutorium obłożona jest kilkoma podstawowymi zasadami, od których się nie odstępuje. Przede wszystkim w ten uroczysty dzień wszyscy zjawiają się ubrani w togi i wspomniane już nakrycia głowy – birety. Obowiązkowym elementem absolutorium powinny być przemówienia rektora oraz przedstawiciela braci studenckiej. Wręczenie dyplomów jest zazwyczaj imienna – wyczytywane osoby odbierają je przy aplauzie swoich najbliższych rodzin.

Absolutorium, a właściwie jego część oficjalną, najlepiej zorganizować w murach uczelni, w których w pocie i trudzie zdobywało się wiedzę przez ostatnie lata. Później impreza może się przenieść do wynajętej sali bankietowej, gdzie przy poczęstunku i muzyce trwa do późnych godzin… Od razu lepiej się myśli o podejściu do obrony pracy magisterskiej.

Author:

Related Post

top